Introduktion
De delar av ögat som nämns i texten finns i bilden på nästa sida. I huvudsak kommer texten att följa ljusets väg in i ögat.

Människan öga har sex muskler fästade vid slemhinnan.

De hjälper ögat att bide rikta in ljusõppningen, papillen, mot det vi fokuserar på och att följa förmäler om det är i rörelse.

Senhinnan som ytterst omger glaskroppen bildar vid ögats õppning den genomskinliga hornhinnan.

I hornhinnan finns nervceller (för smärta) men inga blodkärl. Eftersom blodkärl saknas finns inget immunförsvar.

Utdrag
Cellerna i hornhinnan slits ändå snabbt och celldelning och cellreparation är därför mycket effektiva.

När ljuset har passerat hornhinnan når det den främre ögonkammaren som består av två delar åtskilda av regnbågshinnan (iris).

Vätskan i kammaren liknar blodplasman. Dess funktion är att förse hornhinnan och linsen med näring samt att transportera bort avfall.

Vätskan bildas i strålkroppen. Om utflödet av vätskan hindras så att trycket i den främre ögonkammaren ökar uppkommer glaukom (grön starr).

I den främre ögonkammaren passerar ljuset genom pupillen, den ljusöppning regnbágshinnan som regleras efter ljusmängden. Regnbågshinnan regleras av två muskler.