Introduktion
Denna situation orsakas av tidigare karma. På detta sätt, precis som i hinduismen, föreställer sig människor våra nuvarande liv - våra handlingar har möjlighet att påverka hur våra framtida människor inte har en helt fri vilja.

Utdrag
Men å andra sidan, i det här livet har vi ett moraliskt gott liv genom existens. bli. En möjlig effekt är att den inspirerar buddhister att leva nirvana.

Enligt Buddha är det bara människor som kan få nirvana, det vill säga "utrotning". Detta är det yttersta målet för buddhister, vilket innebär att en person börjar med reinkarnation, cykeln av födelse, liv, död och återfödelse.