Matte 5 blandade uppgifter | B i betyg

1)
A = {alla udda heltal}, B = {alla kvadrater på alla udda tal}. Visa att B ⊆ A.

2)
Beskriv med ord (A ∪ B)∩C om A = { alla primtal }, B = { alla jämna tal }, C = { alla udda tal}.

3)
Undersök om 20^13 • 238 + 13^20 • 102 är delbart med 17.

4)
Bestäm summan av termerna i talföljden 1 + 7 + 13 + . . . + 61.

5)
Maja har lovat att betala 800 kr till kajak föreningen Salta Stänk varje år under 5 år. Men hon vill istället betala ett engångsbelopp vid första inbetalningen. Hur mycket bör hon då betala om man räknar med räntesatsen 4,0 %.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter