Innehållsförteckning
1. Vilka moraliska problem finns det i ovanstående berättelse?
2. För vem eller vilka är det ett problem? Vilka är involverade?
3. Vilka etiska värden är aktuella i berättelsen?
4. a) Vad säger konsekvensetiken – i synnerhet utilitarismen om Ingvars agerande?
4. b) Vad säger pliktetiken om Ingvars agerande?
4. c) Vad säger dygdetiken om Ingvars agerande?
5. Motivera hur du själv skulle agera om du var i Ingvar Bratts situation

Utdrag
konsekvensetiken eller utilitarismen strävar efter att maximera lycka och minimera lidande.

En handling är god om den ger högst möjliga lycka åt högst antal personer.

Man ska alltså fatta beslut efter vilka konsekvenser som det ger och vilka möjliga utfall som kan ske och hur det kommer att påverka det större antalet människor.

Att agera egoistiskt vilket bara gynnar en själv är inte en god handling då man inte minimerat lidande utan bara förhindrat en obekväm situation för sig själv.

Ur en konsekvensetisk synvinkel kan man se två olika möjliga utfall om Ingvar skulle läcka informationen om vapenexport.

Anledningen till varför han vill läcka den är att han själv har dåligt samvete och känner skyldighet gentemot lagen då det är ett lagbrott som begås.

Att han själv känner ett dåligt samvete och vill sprida informationen för att hans egna samvete ska bli rent är en egoistisk handling.

Resultatet av att informationen sprids kan leda till nedläggning av företaget och tusentals människor i arbetslöshet.

Detta skulle skada mångfalden - majoriteten. Ur detta perspektiv är det bara Ingvar som ”vinner” på att sprida informationen för att lätta sitt samvete.

Men det blir en stor olycka och lidande för alla inom företaget.

Det är därför inte en god handling då det inte gynnar eller bringar lycka åt någon.

Ingvar själv ”vinner” egentligen inget på det heller då han istället får ha på sitt samvete att han satt ett företag i konkurs.

Man skulle å andra sidan kunna se vilka goda konsekvenser som medförs av att informationen kommer ut.

Vapenexportering är olagligt av särskilda själ. Det hamnar i händerna på fel personer och främjar krig och död.

Om Bofors läggs ned eller åtminstone slutar med vapenexportering efter avslöjandet så kommer flera vapen som skulle ha anlänt utomlands inte komma fram.

Detta skulle rädda flera människors liv men också öka trygghet och säkerhet i landet.

Vapen ger ökad makt åt vissa människor om man då missbrukar makten kan man skada människor både fysiskt och psykiskt då de kan leva i ständig oro.

Väger man olyckan om ett företag går i konkurs och måste avskeda personal jämfört med att man kan rädda liv eller minska på oro och hemska levnadsförhållanden så är det en god handling att avslöja Bofors.

Människors liv och säkerhet väger tyngre än att behöva vara arbetslös.

Det är därför enligt en konsekvensetiker en god handling att sprida informationen om företaget då man maximerar lycka åt de människor som drabbas av vapenexporten.

Lidande i form av död jämfört med att mista sitt jobb väger olika och därför blir denna utväg en godare handling.