Introduktion
Förklara bakgrunden till det du har valt (t.ex. jag har valt att skriva om försurningen i naturen för att...)

För att kunna genomföra en global förbättring är det viktigt att sprida kunskap så att människor blir medvetna om hur deras, individuella men även samhälleliga, vanor påverkar miljön.

Innehållsförteckning
Vad är växthuseffekten?
Den förstärkta växthuseffekten?

Utdrag
Jordklotet är omringad av atmosfären bestående av flera olika gaser, atmosfären är som ett hölje av gaser.

Några särskilda gaser som koldioxid och metangas är vad som benämns som växthusgaser då de äger egenskaper som ger de kraften att uppta solens värmestrålning, som lämnar jorden.