Innehållsförteckning
Vad görs idag?
Vad kan vi som individer göra?
Vad kan samhället göra?

Utdrag
Den globala uppvärmningen men även andra globala problem exempelvis fattigdom, jämställdhet och utbildning och har uppmärksammats internationellt, det har därför sätts upp internationella mål för en hållbar utveckling.

De förenta nationerna har antagit 17 mål inklusive 169 delmål vid namn “Agenda 2030”, där de arbetar för att nå målen år 2030.1 Somliga mål som går att koppla till konsekvensen av den förstärkta växthuseffekten alltså global uppvärmning är mål: 3,7, 13 och 15.

---

Kött- och mejeriindustrin står för en del av växthusgasutsläppen. Bortsett från transporten från gårdarna till butikerna, släpper kor ut metangas eftersom det bildas i större mängd i deras matsmältningssystem9.

Att äta vegetarisk, “äta grönt” är därför mycket bättre för miljön, att minska mängden kött per portion är och ett framsteg. Ekologiska produkter är närproducerade och giftfria, då djurplågeri och barnarbete inte förekommer10.

Återvinning minskar det konstanta behovet av produktion som då skulle bevara råvaror som exempelvis plast.