Innehållsförteckning
Presentation:
Aktuell fråga:
- Barn och ungdomsutbildning:
- Folkbildningen:
- Ungdomspolitiken:
- Vuxenutbildningen:
Mitt lagförslag:
Processen – Från förslag till lag
Källor

Utdrag
Mitt namn är Anna Ekström och jag arbetar som socialdemokratisk politiker i riksdagen. Jag sitter i utbildningsdepartementet tillsammans med Gustaf Fridolin (MP, Utbildningsminister) och Helene Hellmark Knutsson

(S, Minister för högre utbildning och forskning). Jag är gymnasie- och kunskapslyftsminister och har varit det sedan jag fick min statsrådsutnämning hösten 2016.

Mitt departement arbetar med regeringens utbildnings-forsknings och ungdomspolitik. Det är mycket brett och frågorna kan vara allt från återbetalning utav studielån till levnadsvillkor för unga.

Mina arbetsområden är utbildningar som rör barn, ungdomar och vuxna, samt folkbildning och ungdomspolitik.

I år (2017) har utgiftsområdet 16 ”utbildning och universitetsforskningen” en budget på 71,1 miljarder svenska kronor.

Men inom utbildningsdepartementet ingår även utgiftsområdet 15 ”Studiestöd” på 19,7 miljarder kronor, delar av utgiftsområdet 14 ”Arbetsmarknad och arbetsliv” (71,6 miljarder kronor sammanlagt)

och lite av utgiftsområdet 12 ”Ekonomisk trygghet för familjer och barn” (sammanlagt 88,7 miljarder kronor).

Jag skulle säga att budgeten utbildningsdepartementet har att arbeta med i år ligger på ungefär 135 miljarder svenska kronor.

---

Just nu står det ganska stilla i regeringsarbetet eftersom vi har en övergångsregering som styr landet.

Men på regeringens hemsida kan man läsa om och titta på pressträffen i Rosenbad när jag, Anna Ekström, tog emot komvuxutredningen.

Det var inte särskilt längesedan, utan det var den 3 september som jag fick slutbetänkandet utav utredningen. Jag är väldigt tacksam till alla som jobbat på denna utredningen för detta är ett väldigt viktigt område.

Jag tycker det har pratats alldeles för lite om just Komvux och istället har allt fokus legat på grund- och gymnasieskolan.

Om jag skulle sammanfatta utredningens förslag skulle jag säga att de vill: Förtydliga skollagen så alla vet vad Komvux kanske kan leda till och innebär.

Man vill förnya de urvalsreglerna som finns just nu till Komvux på gymnasial nivå. De som behöver utbildningen ska få tillgång före personerna med minst utbildning.

Man vill även att alla sex studieförberedande programmen slås ihop och blir tre större studieområden. Gymnasiearbetet ska ersättas till ett större komvuxarbete.

Man vill att särvux ska räknas som en del av Komvux och att det istället får namnet ”Särskild utbildning”. Möjligheterna efter särvux ska också förbättras.