Introduktion
FÖR HUNDRA ÅR SEDAN VAR DET EN ALLMÄN UPPFATTNING ATT SPECIALISTER AV OLIKA SLAG HADE EN INNEBOENDE OCH ÖVERLÄGSEN FÖRMÅGA ATT LAGRA INFORMATION I MINNET.

Utdrag
Modern forskning visar dock att ämnesexperter snarare utvecklar en minnesförmåga knuten till sina specialområden

och att de har samma minnesförmåga som alla andra om samma information läggs fram på ett sätt som de inte vana vid Vi vet till exempel att duktiga schackspelare kan känna igen en lång rad spel ställningar och komma på de bästa dragen utifrån dem, de kan dessutom memorera pjäsernas placeringar på brädet.