Introduktion
För att förstå minnet räcker det inte med att känna till dess olika delsystem, man måste också beakta hur information kodas in och lagras.

Vissa forskare har kommit att söka sig mot en beskrivning av minnet där den mentala aktiviteten framträder mer än uppdelade minnesfunktioner.

Utdrag
- associationer mellan det nya vi vill lägga på minnet och sådant vi redan vet med hjälp av bl a arbetsminnet.

- vikten av att förstå innebörden i det man vill komma ihåg istället för att bara rabbla något som känns abstrakt.