Innehållsförteckning
Födans nedbrytning:
Spjälkning av kolhydrater:
Spjälkning av lipider:
Spjälkning av proteiner:

Utdrag
Eftersom molekylerna i födan oftast är för stora eller förekommer i en annan form än den djurets celler kan utnyttja direkt, spjälkas födoämnena till mindre molekyler i mag-tarmkanalen.

Eftersom spjälkningen tas molekylerna upp av celler i tarmväggen och transporteras ut i kroppen med hjälp av cirkulationssystemet.

Väl inne i cellerna används spjälkning produkterna antingen direkt som energikälla eller så byggs de om till andra molekyler som de har behov av. olika slags av enzymer.

Ett problem är att enzymerna som används för att spjälka födoämnena även kan skada organismens egna celler.