Introduktion
Kärnmagnetisk resonansspektroskopi, eller NMR-spektroskopi, är en analysteknik för strukturbestämning av organiska föreningar.

NMR är en förkortning av Nuclear Magnetic Resonance. NMR bygger på det faktum att atomkärnor roterar runt sin egen axel och då kan det bildas ett litet magnetfält som påminner om fältet runt en stavmagnet.

Utdrag
De protoner som ställer sig i motsatt riktning har lite högre energi än protonerna som ställer in sig i samma riktning som det pålagda magnetfältet. Om magnetfältets styrka ökar, blir också energiskillnaden delta E större.

Genom att tillföra elektromagnetisk strålning (radiovågor) av exakt den frekvens som motsvarar energiskillnaden, delta E, kan strålningen absorberas să att fler protoner exciteras till det högre energitillståndet mot magnetfältet.