Introduktion
Den nordiska medeltiden varade mellan 1050–1520 i Norden det var många hövdingar och de dyrkade olika nordiska gudar.

Den nordiska medeltiden startar på grund av att det blev väldigt kristet men medeltiden slutar med att det blev för mycket religiösa och politiska förändringar och för att Gustav Vasa tog över makten.

Utdrag
Digerdöden var en viktig händelse under den nordiska medeltiden digerdöden spreds till Norden genom ett fartyg som kom till Norge från ett tyskt handelsfartyg och därav spreds det vidare i Norden.

Jag tycker diger döden är en viktig händelse för det har gjort oss välkända genom sådana stora pandemier och det är ju väldigt liknande med den pandemi vi har just nu i världen.

Dock så var människor så ovetande om sådana här saker då och nu har vi lärt oss hantera sådana saker bättre med hjälp av forskning och så vidare.