Introduktion
I öknar är nederbörden alltid låg, och den lilla regnmängd som faller är väldigt oförutsägbar. I princip finns det två typer av områden på jorden med torr öknar.

Dels är det områdena vid vändkretsarna, alltså så làngt från ekvatorn som man kan se solen i zenit (mitt uppe på himlen) åtminstone en gång om året - vid sommarsolståndet.

Utdrag
Dels är det områden långt inne i kontinenterna, alltså dit regnmolnen sällan når.

Också en del kalla regioner har extremt liten nederbörd, som delar av Antarktis och norra Grönland.

Vid Kräftans vändkrets på norra halvklotet finns Sahara, som täcker hela den norra delen av Afrika utom ett kustområde längst i nordväst.

Österut hänger Sahara ihop med öknarna på den arabiska halvön samt dem i Iran och delar av Pakistan och västligaste Indien.