Introduktion
Evolutionen har utvecklat flera olika lösningar på transportproblemet. Generellt gäller att ett stort, jämnvarma djur behöver ett snabbare transportsystem än litet, växelvarmt.

Alla system använder sig också av någon form av pump för större djur ett hjärta i kombination med skelettmuskulatur, och för en del mindre djur, pumpning enbart med hjälp av musklerna runt kärlen.

Mindre ryggradslösa djur har oftast ett öppet system medan större djur, inklusive alla ryggradsdjur, har ett sluter system.

Innehållsförteckning
Öppet blodkärlssystem
Slutet blodkärlssystem
Dubbelt, slutet blodomlopp

Utdrag
I ett slutet system rinner blodet hela tiden i kärl. Ett slutet system är nödvändigt för större djur, eftersom transporten behöver vara snabbare och trycket också måste vara högre och jämnare.

Med en snabb transport behövs inte heller så stor blodvolym, vilket är viktigt inte minst för fåglar som måste hålla nere vikten.

Även om blodkärlssystemet är effektivt är det inte helt perfekt på grund av trycket i blodkärlen sipprar en del vätska ut i vävnaderna.

Den del som inte kan sippra tillbaka samlas upp i lymfkärl, som så småningom mynnar i de stora venerna nära hjärtat, Lymfkärlssystemet har två funktioner:

Den ena är alltså dränering av vätska som har läckt ut i vävnaderna. Den andra är att hjälpa till med kroppens försva. Under evolutionen har olika slutna system utvecklats hos ryggradsdjuren.