Osmos och Transport inom cellen | A i betyg

Osmos

Vatten Molekyler passerar cellmembranet genom speciella kanalproteiner, akva- poriner. Därför kan vatten passera genom cellmembranet mycket lättare än olika ämnen som är lösta i vatten.

Der här leder till fenomenet osmos, som kan definieras som vattens diffusion genom membranet.

Vid diffusion i allmänhet är ju drivkraften skillnaden i ett ämnes koncentration mellan olika ställen. Det gäller även vatten. Destillerat vatten är definitionsmässigt 100 % vatten

men om vattnet innehåller lösta ämnen består inte lösningen av 100 % vatten- Vi tänker oss en cell som placeras i en koncentrerad saltlösning eller sockerlösning

Innehållsörteckning
Osmos
Transport inne i cellen

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter