Introduktion
Det finns ett samband mellan tanken på etniskt eller religiöst grundad representation och föreställningen att människors individuella rättigheter eller juridiska relationer till varandra skulle kunna vara en funktion av deras kulturella eller religiösa bakgrund.

Utdrag
I båda fallen anar man en bakvänd föreställning om rättvisa och hänsyn till minoriteter. På samma sätt som det skulle vara ett uttryck för likabehandling att organisera val och politisk representation efter kulturella

etniska eller religiösa parametrar så skulle det vara ett uttryck för rättvisa och hänsyn att tillämpa olika juridiska principer beroende på de inblandades bakgrund.

Tankegången är inte alldeles ny. I det Osmanska riket gällande i viktiga avseenden just denna princip - olika religiöst definierade minoriteter hade sina egna institutioner och för

utsattes följa egna rättsliga regler på många av livets områden, till exempel inom familjerätten och beskattningsrätten.