Parbildning och Annihilation | A i betyg

Inledning
Det finns ytterligare en process som kan ske när ljus träffar materia. Den kallas för parbildning och innebär att en foton omvandlas till två elektron- liknande partiklar, Detta kan förklaras med Einsteins relativitetsteori som säger att massa och energi är samma sak.

Utdrag
För att parbildning ska ske måste fotonens energi vara större än 1,022 MeV för att kunna omvandlas till två elektronmassan.

Om en foton har en energi över 1,022 MeV så kan fotoner försvinna och istället dyker två elektron liknande partiklar upp, till synes ur tomma intet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter