Introduktion
“Hann ae fulder piuver, pu aer hann vaerper liv sitt lata”. Detta citat är taget ur Äldre Västgötalagen skriven ca år 1225.

Översatt till modern svenska står det “han är en full tjuv och därför är han värd att låta sitt liv”.

Trots att citatet ur Äldre Västgötalagen var skriven på svenska innebär det inte att den är begriplig idag och för den moderna svenskan.

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur ett språk förändras och skiljer sig grammatiskt, stavningsmässigt, i alfabetet och ord från en tid till en annan.

Utdrag
De kommande åren 1526-1886 var det svenska språkets största influens Kung Gustav Vasa.

Det glesbyggda Sverige fick från huvudstade ett starkt styre från Vasa.

Kungens översättning av den latinska Bibeln som fick namnet “Gustav Vasas bibel” innebar riktlinjer för stavning, grammatik och det svenska språket i sin helhet.

Översättningen av Bibeln från latin till svenska och boktryckarkonsten gav svenskarna möjligheten att lära sig språket.

I sitt styre införde dessutom Gustav Vasa husförhör år 1686 vilket tvingade fram det svenska folkets läskunnighet.

I ett försök att öka sin makt genomförde Vasa en reformation från katolicismen till protestantismen i samband med sin översättning av det nya testamentet och Gustav Vasas bibel vilket lade en grund för nysvenskan.

Inte långt efter sekelskiftet grundades Svenska Akademien vars mål var att gemensamt lägga en grund för det svenska språket.