Introduktion
Till procedurminne räknas alla de motoriska färdigheter som vi lärt oss genom livet. Att kunna gå och springa, cykla, simma, spela piano och köra bil.

Typiskt för procedurminnet är att det kräver stor medveten ansträngning när färdigheten ska läras in, men när man väl kan något så sitter det och man utför det mer eller mindre automatiskt.

Utdrag
Se bara på det lilla barnet som håller på att lära sig gå, med vilken oerhörd koncentration varje steg placeras.

Medan du när du går till bussen på morgonen sannolikt inte ens tänker på att gåendet är en minnes färdigt.