Innehållsförteckning
1. Redogör för olika stressorer.
2. Redogör för kroppens signaler på stress
3. Hur kan vi minska stressen?
4. Vilka olika metoder kan användas för att förhindra stressproblem
5. Redogör för utvecklingskriser
6. Redogör för Johan Cullbergs teori om traumatisk kris
7. Redogör för PTSD
För dig som strävar mot betyget A
Utgå från dig själv eller en person du känner och beskriv hur du/personen gick igenom en traumatisk kris. Använd dig av krisens olika faser som rubriker.

Utdrag
Stressorer innebär att psykiska och fysiska stressreaktioner framkallas, de kan ha både positiv och negativ påverkan, vilket är individuellt.

Exempelvis blir jag väldigt stressad då jag är försenad, men min bror känner ingen stress alls om han blir sen. Om man utsätts för flertalet stressorer samtidigt ökar risken att hamna i en allvarlig stressymtom.

En människans reaktion på stressorer är olika, hur hårt stressen påverkar individen är helt individuellt.

Stressorer som kan förekomma i vardagen är exempelvis ekonomiska bekymmer, förseningar, relationsproblem eller svårigheter på arbetet.

Det finns även traumatiska stressorer, så som sjukdom, dödsfall, kränkningar eller våld. Katastrofer som extrema våldsupplevelser, krig eller naturkatastrofer är också exempel på stressorer.

---

För att förhindra stressproblem är det viktigt att vara vaksam över varningssignaler som är psykosomatiska och psykiska symtom.

Genom en tidig upptäckt av stressproblem kan vi skapa förändringar i det som stressar oss, vi kan göra en förändring av vardagen.

Det går kanske inte att undvika stressen en speciell situation skapar, men vi kan förändra vårt förhållningssätt i hur vi hanterar stressen.

En metod som kan förhindra stress är avslappningsövningar, genom avslappning kommer vi till nuet, vi hamnar i ett läge där vi känner oss ”här och nu” och kan lättare fokusera på det som behöver göras.

Vi kan även förändra vårt sätt att tänka kring saker, istället för att tänka ”Det är så tråkigt att diska” kan vi tänka ”Vad skönt det kommer bli när disken är undanplockad”.

Vi kan även skapa rutiner och planera dagarna, vilket kan förhindra stressen.

Med hjälp av rutiner vet vi vad vi ska göra och när vi ska göra det, vi behöver inte känna stress över att inte hinna med det man vill under en dag, för allting är redan inplanerat, vilket gör det lättare att ta tag i saken.

Med hjälp av fysisk aktivitet kan vi också förhindra stressproblem, då utsöndringen av stresshormoner minskas och vi finner ro i nuet.

Att minska sina krav kan också förhindra stressproblem, då stora krav kan bli väldigt påfrestande.

Att säga nej till det som känns krävande kan också förhindra problem med stress.