Introduktion
Syftet med denna laboration var att ta reda på accelerationen ett föremål har på en lutande ,näst intill, friktionsfri yta.

Innehållsförteckning
Syfte
Teori
Utförande/Metod och material
Resultat
Slutsats och diskussion
Referenser

Utdrag
För laborationen behövdes en så kallad luftkuddebana med tillbehör, korttidsmätare, två fotoceller som var fastmonterade på luftkuddebanan, luftkompressor, två böcker att skapa lutning med och sladdar.

Luftkuddebanan gjordes redo genom att den placerades på ett rakt underlag och lyftes upp på ena sidan med ungefär 3-4 centimeter med hjälp av tvår böcker.

Från luftkuddebanan kopplades en luftkompressor in som tillförde luft till banan. Efter det kopplades en korttidsmätare in till fotocellerna. Lutningen på luftkuddebanan gjordes inte med två böcker.