Religion | Mänskliga rättigheter och Kastsystem | A i betyg

Inledning
Enligt regeringskansliet skriven av utrikesdepartementet 31 december 2018, så skriver de att det än idag finns en social indelning från den gamla traditionen enligt kastsystemet och de inverkar på de olika samhällsgrupperna negativt, enligt de mänskliga rättigheterna.

Många människor är fattiga och saknar möjligheten till utnyttjning av rent vatten, mat, utbildning, bostad och sjukvård.

Utdrag
Jag tror människor som tillhör kaster upplever det olika beroende på vilken kast de tillhör till. Daliter som är en människogrupp, utsätts för diskriminering av folket i samhället och jag tror att människor som tillhör den kasten mår sämre, jämfört med de andra som har en högre kast.

I skolor såsom i Madhya Pradesh så måste elever som är daliter, sitta på andra platser och får ej sitta jämte de andra eleverna som tillhör en högre kast, vilket leder till att om man exempelvis tycker om någon som har en högre kast men man själv tillhör en lägre kast, så får man varken ej hänga med den eller gifta sig med den

som i sin tur kommer leda till att man i slutändan kanske tvingas gifta sig med en person man egentligen inte vill gifta sig med, men som man är tvungen att gifta sig med, på grund av att man inte får gifta sig med en person från en högre kast.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter