Introduktion
Smittämnen som virus, bakterier, svampar och småkryp utsätter ständigt djur och växter för attacker. Vi brukar kalla dem patogener, vilket betyder sjukdomsalstrare.

Utdrag
Försvarets viktigaste uppgift är därför att kunna skilja de egna cellerna - "själv" - från allt annat - så att fienden kan oskadliggöras utan att de Försvaret måste också anpassas efter fienden så att rätt och lagom kraftiga vapen används.

Der får inte heller aktiveras felaktigt eller i onödan. Immunförsvaret är ett imponerande maskineri av massförstörelsevapen som sällan klickar.