Introduktion
I boken The geeks shall inherit the earth tar den amerikanska författarinnan Alexandra Robbins (2011) upp frågan om rätten att vara annorlunda men ändå få tillhöra en grupp.

Robbins har under en längre tid följt sju tonåringar som på olika sätt bär rollen som avvikare i skolan och bland sina kamrater.

De sju går i olika high schools och har det gemensamt att de alla representerar något som stämmer in dåligt på den gängse normen.

Någon är för duktig och presterar allt för bra i skolan, någon är blyg, någon lyssnar på fel musik, någon har fel kläder etcetera.

Utdrag
Det mest bekymmersamma enligt Robbins är de vuxnas oförmåga eller till och med ovilja att förstå och motverka de mekanismer som skapar innanförskap och utanförskap.

Direkt förödande blir detta i skolan där den utsatte inte har möjlighet att dra sig undan eller söka sig till andra. Obligatoriet att gå till skolan hur hemsk den än upplevs, ligger bakom en stor del av elevers frånvaro och leder inte sällan till skolvägran.

Robbins iakttagelser är lätta att överföra till vår egen kontext. I Sverige började nya läroplaner att tillämpas hösten 2011.

Det innebär att betyg sätts redan från årskurs sex och att nationella prov ges tidigare. Ökade prestationskrav sammanfaller således med de flesta elevernas inträde i puberteten.

Det är under denna tid som frågor om identitet, grupptillhörighet och självbild börjar uppta en allt större del av ungdomarnas liv.