Introduktion
En slöja är en slags huvudbonad eller sjal som bärs främst av kvinnor runt om världen. Slöjan bärs av olika anledningar, såväl religiösa som kulturella.

Ett exempel på en grupp där slöjan bärs av många är muslimer. Världens befolkning består av närmare 23% muslimer och i Sverige ca 8% ( 2016)

Hur kommer det sig att ett religiöst och kulturellt tygstycke har blivit ett omdebatterat problem på individ, grupp och samhällsnivå?

Utdrag
När grupper möts blir de kulturella och religiösa skillnaderna mellan dem mer tydliga. Om man inte känner igen eller förstår en annan kultur kan den uppfattas som något annat än var den är.

Känslorna och tankarna kan även bli värderade och grupptänkandet förstärks vilket leder till ett slags vi och dem tänkande. Ett sociologiskt begrepp för detta fenomen är kulturkrock.

När människor med olika kulturell bakgrund lever i samma land kallas samhället för mångkulturellt och när olika etniska grupper lever sida vid sida inom samma nationsgränser uppstår kulturmöten där människor från olika traditioner och kulturer på olika sätt interagerar.