Slöjan 2

Inledning
När kulturer möts uppstår kulturmöten och samhället blir då mångkulturellt. Med mångkulturaliteten medföljer en del både positiva och negativa konsekvenser.

Med detta finns det naturligt olika synsätt på kulturers samlevnad. Den universella synen betonar vissa grundläggande värden som anses omfatta alla människors oberoende av etnisk tillhörighet

kön, klass som exempelvis jämställdhet som enligt universalismen skall accepteras av alla oavsett kultur och tradition.

Utdrag
Inter Kulturalismen som kultursyn menar att relationen mellan kultur och tradition bör utgå ifrån konversation. På så sätt kan kulturer mötas och ta vara på de möjligheter som de ger att utvecklas.

Genom att lära sig från det främmande kan möten ge en medvetenhet för det som för en kultur är en självklarhet vilket ger människor ett kritiskt perspektiv för sina kulturers värderingar, övertygelser och självklarheter.

Ett slöjförbud utifrån inter kulturalismen kan slöjan som ses som kvinnoförtryck innebära ett sätt för kulturen att utvecklas och dess utövare att kritiskt se på tradition och förhållningssätt.

Däremot kan detta även innebära att kulturer där slöjan inte bärs av dess kvinnor innebär nya möjligheter och perspektiv på att bära slöja som tidigare varit en självklarhet.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter