Sockerkonsumtionen bör minskas

Inledning
Vi lever i ett samhälle där nästintill allt finns tillgängligt och möjligheterna för en hälsosam livsstil är stora. Som ett resultat av den ökade välfärden har också en mängd välfärdssjukdomar ökat i samhället.

Flera av sjukdomarna har visats ha en koppling med den förhöjda sockerkonsumtionen i samhället. Socker går att finna i nästintill alla livsmedel idag, även där du minst anar det.

Socker bör ätas med måtta och enligt de nordiska näringsrekommendationerna inte överskrida tio procent men helst fem, av den dagliga energin, vilket för många innebär mellan 25- och 50 gram [1].

Samtidigt äter medelsvensson upp mot 40 kilogram socker per år, vilket innebär dubbelt så mycket som rekommendationerna [2].

Utdrag
Samtidigt menar många att en införd sockerskatt inte är den rätta vägen för Sverige att gå. De är skeptiska att skatten leder till en minskning av konsumtion

och menar att vi i stället bör fokusera på utbildning om kost och konsekvenser av övervikt och fetma.

Jag delar däremot inte samma uppfattning. Först och främst anser jag att svenska medborgare redan bär på en stor kunskap om kost och hälsa.

Dels råder det ingen tvekan att ett stort intag av socker ökar risk för såldes flertal sjukdomar. Dessutom utbildas redan befolkningen genom ämnena ”hem och konsumentkunskap” och ”idrott och hälsa”.

Inte heller räcker de avskräckande exemplen för till exempel tobak att ensamt hindra konsumtionen. Förutom detta har flera andra länder redan infört offentliga styrmedel som resulterat i goda resultat.

Storbritannien är ett tydligt exempel där man ser en framgångsrik utveckling till följd av beskattningen.

Dit hör framsteg såsom att producenterna i landet minskat sockerhalten i kolsyrade läskedrycker samt att konsumtionen av dessa minskat.

Till exempel har mängden socker i en Fantaburk minskat från 12 till under 5 procent, vilket innebär en minskning med hela 58 procent.

Andra länder som hoppat på trenden är bland annat Frankrike, Irland, Norge, Ungern, México, Chile och USA [5].

Förutom att titta på andra länders resultat, går det också att jämföra andra skatters påverkan här i Sverige.

Genom att titta på alkohol-, tobak- och energiskatten i Sverige är det tydligt att det går att reglera handel offentliga styrmedel. En utredning av Statskontoret visar också på samma framgång [8].

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter