Introduktion
Sedan 661 har islam delats in i två huvudsektor: sunni och shia-islam. Cirka 10-15% av muslimerna i världen är shia.

Majoriteten av muslimer i Iran, Bahrain, Azerbajdzjan och södra Irak är shia. Den första skillnaden mellan dessa två riktningar är vem som ska styra islam.