Innehållsförteckning
1. Vad är utmärkande för den svenska kulturen anser du?
2. Vad består kulturarvet av?
3. Vilka högtider uppfattar du som genuint svenska, hur firar du dem?
4. Vilka ordspråk brukar du använda, vilken innebörd har de?
5. Vilka delkulturer tillhör du, vad är typiska för dessa?
6. Hur ser du på dagens ungdomskultur, vad är utmärkande?
7. Vad är typiskt för det svenska folkslaget anser du?
8. Vilken relation har du till naturen?
9. Vilka kulturella vanor skulle du ha svåras att ge upp?
10. Hur påverkas ditt liv av influenser av andra kulturer?
11. Varför är socialisationen viktig och hur den går till?
12. Hur tränas vi in i en kultur?
13. Hur påverkar kulturen vårt sätt att kommunicera?
14. Beskriv skillnaden mellan de olika kommunikationsområdena.
15. WVS har placerat Sverige som ett extremt land på världens kulturkarta Varför?
16. Redogör för begreppet migration, emigration och immigration.
17. Vad är det som är speciellt med de fem nationella minoriteterna i Sverige?
18. Vad är skillnaden mellan etnicitet och nationalitet?
19. Vad är skillnaden mellan etnocentrism och kulturrelativism?
20. Vad är skillnaden mellan integration och assimilation?
21. På vilket sätt bygger främlingsfientlighet på fördomar och stereotyper?
22. Vad är rasism?
23. Hur ser din syn på familjen ut? Vilken erfarenhet har du av olika familjesammansättningar?
24. Vilka normer, värderingar och roller fick du i din socialisation?
25. Vilka normer, värderingar och roller har du/tänker du överföra till dina barn?
26. Vilka olika roller har du i ditt liv idag?
För dig som strävar mot betyget A
Gör en utförlig beskrivning av din kultur, vad har påverkat den? Vilka seder och bruk ingår? Vilka högtider firar du och hur? Vilka traditioner följer du?

Utdrag
Den svenska kulturen är bred och har flertalet nationaliteter och folkgrupper, vilket gör det svårt att tolka kulturen i vårt avlånga land.

Men det finns några typiskt svenska kulturdrag, så som att värna om vår natur, följa våra högtider, vara konfliktundvikande och att komma i tid.

Även att ta hand om varandra är utmärkande för vår kultur, att se till alla åldrar. Bebisar, barn, tonåringar, unga vuxna, vuxna och äldre.

Vi hjälps åt och respekterar varandra, ger andra utrymme och har en jämlik vård, alla är lika mycket värda.

Exempelvis bussresor, kommer en äldre individ, en förälder med små barn eller en skadad/synligt sjuk person in på den fullsatta bussen, lämnar de flesta svenskar sin sittplats till den/de nya resenärerna.

---

Det intima, kommunikation med de som står oss närmast. Här är reglerna få och språkvalet är fritt, du kan prata om precis vad du vill och du känner dig trygg med det.

Det personliga, kommunikation med någon vi känner, en bekant. Här blir du mer ytlig, du känner dig inte lika trygg i att berätta allt och språkvalet blir mer spänt än om du pratar med en familjemedlem.

Det sociala, kommunikation med personer på exempelvis jobbet eller klasskamrater. Nu kommer lite mer beteenderegler, språkvalet blir mer ytligt, det kan finnas krav för en viss klädsel och du håller det personliga för dig själv.