Introduktion
Genom tiderna har människan strävat efter ett svar på vad som är rätt och fel. Detta har varit viktigt för att vägleda individen till att göra genomtänkta val i livet.

Jag kommer se över medeltidens spegling av människans syn på gott och ont, genom att jämföra de medeltida texterna Njals saga och Den gudomliga komedin med dagens samhälle. Hur bör man leva sitt liv?

Innehållsförteckning
Sammanfattning:
Mer detaljer:

Utdrag
Onda handlingar leder till bestraffning, och i Den gudomliga komedin beskrivs syndarna hamna i helvetet där lidandet är olika beroende på hur man har levt sitt liv.

“Jag såg på bottnens mörka stenbeläggning än här, än där behornade demoner grymt slå dem bakifrån med stora piskor” säger Dante i berättelsen.

En god människa visar sig i den Gudomliga komedin ha turen att nå det slutliga målet med livet, att komma till paradiset som är en fridfull och vacker plats.

Kristen tro och tanken om att människans handling är betydelsefull är något som lever kvar än idag.