Innehållsförteckning
1. Redogör för de olika synsätten/kunskapsmodellerna för att förklara psykiska problem och störningar.
2. Vilket synsätt sympatiserar du med? Förklara ditt val.
För dig som strävar mot betyget A

Utdrag
Den ungerska Margret Mahler arbetade i USA som psykoanalytiker och skapade objektrelationsteorin.

Mahler ansåg att personligheten utvecklas under de första tre levnadsåren då barnet anpassar sig till sin moder. Objektrelation innebär att knyta an med de som är känslomässigt viktiga.

Barnpsykologen Jean Piaget studerade barns tänkande genom observationsstudier. I dessa studier upptäckte Piaget att varje individ tar in och bearbetar omgivningens intryck, vilket kallas assimilation.

Han såg också att individens anpassning till omgivningen ändrar hens sätt att tänka samt förändrar individens själv, vilket kallas ackommodation. Piaget upptäckte också att barns sätt att tänka utvecklas då de följer ett visst mönster.

---

Jag sympatiserar med det psykodynamiska synsättet som är en utgångspunkt i Freuds psykoanalys.

Synsättet grundas på de psykiska symtomen som uppstår då olösta kriser eller konflikter, som sker tidigt i livet, inte bearbetats. Då människan är dynamisk kan dessa olösta kriser eller konflikter bearbetas senare i livet.

Jag sympatiserar med det psykodynamiska synsättet då jag själv haft en kris i den tidiga barndomen som inte bearbetats förrän i vuxen ålder, vilket orsakat psykiska symtom.

För att lösa mina inre, olösta, konflikter träffade jag en psykolog som jag kunde berätta mina upplevelser för, tack vare det fick jag bearbetat min kris och de psykiska symtomen gick över.