Introduktion
I denna uppgift representerar jag mitt modersmål, som är syrianska. Det syrianska språket lärde jag mig redan vid en ung ålder eftersom hela min familj talar det språket, vilket automatiskt blev en självklarhet att även jag skulle lära mig det.

I början hade jag svårt att uttala vissa ord, men det utvecklades med tiden och idag talar jag språket flytande.

I dagsläget använder jag mig av språket när jag pratar med mina familjemedlemmar såsom mina föräldrar, medlemmar i min släkt från båda mina föräldrars sidor, men även med vänner.

Utdrag
Det finns både likheter och skillnader med alla språk, det finns även likheter och skillnader mellan syrianska och svenska.

Likheterna är bland annat att meningarna i det syrianska språket byggs upp på samma sätt som svenskan.

Jag syftar på att subjektivet kommer först, sedan kommer verbet och till sist objektivet, till exempel inom svenskan säger man ”jag ska åka bil” på samma sätt sägs det på syrianska.

Dock behöver man alltid lägga till ett ”jag” i det svenska språket för att veta vem det är som utför verbet.