Introduktion
Lobbying var från början tänkt som något positivt som skulle underlätta för politiker i beslutsfattande gällande lagar.

Det är omöjligt att lagstiftarna är experter på alla ämnen som kommer att beröras av den eventuella nya lagen, och därför var lobbyisternas uppgift att föra fram företagens förslag till att finjustera lagen för att främja deras ekonomiska intressen.

Det landet får i utbyte av företagen är i likhet med det ekonomiska kretsloppet omsättning av pengar, men inte minst tjänar regeringen på de större företagen då det är skatt på de produkter de säljer.

En annan stor fördel landet får ut av företagen är arbetstillfällen. Ekonomiskt sätt tjänar också landet på det eftersom att de måste ge färre människor bidrag, och lönen från företagen skattas också.

Med andra ord har företagen mycket att säga till om, lite för mycket. Sätter ett land in en lag som försvårar deras försäljning, finns det inte speciellt mycket att förlora på för företaget att flytta utomlands, och då är landet den stora förloraren om företaget är av betydelse för landets ekonomi.

Därav kan företagen sätta press på ländernas beslutsfattning. Företagen har en hållhake på landet, då beroendet är störst från landets sida.

Utdrag
Därför är detta mycket lätt att missbruka, vilket det i stor utsträckning görs idag. Numera ses inte lobbying som något positivt.

De tidigare experterna som skulle råda lagstiftarna kan idag efterliknas med torpeder inskickade av företag för att pressa och övertyga beslutsfattarna.

Stora summor läggs på lobbyister som utför utpressning, hot, mutor och i vissa fall även mord för att kunna få igenom företagens vilja och tysta vissa röster som kan sätta käppar i hjulet.

Ofta är de inte längre experter, utan är bara tillsatta för ett mål- att få igenom eller stoppa lagar för sitt företags vinning.

Det är här korruptionen föds; när man har lobbyister, pengar och lagstiftare tillsammans.

När folkvalda makthavare låter sig mutas, eller tvingas, att styras av företagen förlorar man demokratin, och besluten representerar inte längre folket.

Till exempel försvann år 2009 i Indonesien en health bill som skulle klassa nikotin som en beroendeframkallande drog kvällen innan presidenten skulle skriva under den.

Detta är ett exempel på lobbyister som lyckats att pressa kandidater till att begå handlingar för deras egen fördel.

Lobbyverksamheten är idag på många håll i världen uppbyggd som en maffia, och kräver mycket förarbete på alla stadier i samhället.

Det är som ett nätverk där man kontrollerar aktörer på olika nivåer, för att kunna ge påtryckningar på politiker när de är som mest mottagliga och öppna för förslaget man vill kunna genomföra.

Till exempel är en taktik många tobaksindustrier använder sig av, att själva smuggla in cigaretter illegalt till ett land, där cigaretter då säljs billigt utan skatt.

Det är då mycket lättare för företagen att vända sig till regeringen, och mena på att befolkningen kommer inte att sluta röka, men ni kommer att fortsätta att förlora stora summor skattepengar om ni inte samarbetar med oss och får in cigaretter på marknaden.

Det är troligare att beslutsfattarna går med på det än att cigarettföretagen direkt vänder sig till regeringen och vill få in en hälsoskadlig drog på deras marknad.