Introduktion
Alla känner sig nere ibland. En del oftare än andra. En av fem kvinnor och en av åtta män drabbas av svår depression under sitt liv."

Depression är ett komplicerat tillstånd som beror på många faktorer som gener, miljö, kost- 12 vanor och hjärnans fysiologi.

Utdrag
Man har länge behandlat depressioner med antidepressiva läkemedel, men på senare tid har en alternativ behandlingsform börjat användas: träning.

Regelbunden träning har visat sig vara ett effektivt sätt att både förebygga och lindra lättare depression.

När du ger dig ut i motionsspåret ökar nivåerna av den kemiska substansen serotonin i hjärnan. Det beror på att mer tryptofan når hjärnan med blodet när flödet ökar.