Vad är dygdetiken | B i betyg

Inledning
I moralisk etik är det viktigt att du i fallet med moraliskt val ska agera enligt goda personlighetsdrag (de så kallade dygderna).

Såsom mod, vänlighet, förståelse, tålamod, lojalitet, ärlighet, medkänsla, generositet, tolerans och rättvisa. Här fokuseras inte på vilka handlingar som är rätt eller fel.

Utdrag
Under 1900-talet uppstod en filosofi och politisk ideologi som kallades kommunism i USA. Aristoteles tankar påverkar tydligt att vi människor först är en social gemenskap.

Denna filosofi betonar att människors handlingsrum är begränsat av de normer och sociala roller som är tillämpliga på de grupper som de är kopplade till.

Det viktiga värdet av kommunitarism är att medlemmar kan vara lojala och enade. En av dess mest kända representanter är den skotske filosofen Alasdair MacIntyre (1929–).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter