Vad Är liberalfeminism & radikalfeminism | A i betyg

Innehållsörteckning
LIBERALFEMINISM
RADIKALFEMINISM

Utdrag
Under slutet av 1800-talet utökades rösträtten successivt i Västeuropa och USA till att gälla en allt större del av den manliga befolkningen medan kvinnorna fortfarande lämnades utanför.

Med början i USA och Storbritannien uppstod feministiska rörelser med huvudkravet att kvinnor skulle få rösträtt. Andra viktiga krav var att alla gifta kvinnor skulle kunna vara myndiga, dvs. inte längre ha sin man som förmyndare, liksom att fadern och modern gemensamt skulle ha vårdnad om barnen.

Man krävde också lika tillgång till arbetsliv och utbildning. De krav som ställdes handlade till stor del om att kvinnor skulle få samma juridiska och politiska rättigheter som män.

Man brukar sammanfatta denna del av feminismens kamp med beteckningen liberal feminism, eftersom den är nära besläktad med den liberala ideologin.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter