Introduktion
Ordet familj innefattar många olika betydelser beroende på vem du frågar och definitionen för det har förändrats den senaste tiden.

Den uppfattning många fortfarande har om vad familj innebär är att det består av ett/flera barn med två föräldrar; en mamma och en pappa.

Frågan är då om dagens samhälle består av endast kärnfamilj eller om det finns det några andra
familjekonstellationer?

Utdrag
Själv ingår jag i den grupp som heter stjärnfamiljer och mer specifikt enförälderfamilj.

Min egna erfarenhet är att det som sagt är svårare att ta hand om barn på egen hand som förälder, men att det ändå funkar och att det inte per automatik är vare sig bättre eller sämre hur man än formar familj.

Det är ju som sagt enklare med kärnfamilj eller liknande, då det är flera personer som ansvarar för barnet.

Det är även ekonomiskt mer sparsamt om man är flera i familjen som ansvarar för barnen och då man även kan fördela ansvaret inom hemmet med varandra.