Innehållsförteckning
Pulser som reflekteras
Pulser som möts

Utdrag
En lätt kedja som ligger på ett golv är fastspänd i ena änden i en tyngre kedja. Om vi tar tag den yttersta länken i den lätta kedjans fria ände och drar den snabbt i sidled så kommer den länken att dra i nästa länk som i sin tur drar i nästa länk och så vidare.

När en länk börjar dra ut nästa länk i kedjan så kommer den att känna av en lika stor kraft i motsatt riktning enligt Newtons tredje lag.

Det får länken att bromsa in. På så sätt överförs rörelseenergin från en länk till nästa och vi får en puls som rör sig längs kedjan.

När den sista länken i den lätta kedjan försöker dra ut den första länken i den tunga kedjan så kommer den lätta länken
accelereras mycket mer än den tunga

enligt Newtons andra lag. Det innebär att bara en liten del av energin kommer att transmitteras in i den tunga kedjan.