Introduktion
Sedan 1992 har Sverige rörlig växelkurs. Det innebär att kronan får det värde som marknaden sätter på den.

Om utlandet behöver svenska kronor för att köpa svenska varor ökar efterfrågan, tvärtom om efterfrågan på svenska kronor minskar.

Utdrag
Sedan 1992 ingår valutapolitiken som en del av den penningpolitik som Riksbanken sköter med inflationsbekämpningen som högsta mål.

Riksbanken har sedan dess inte som mål att värna den svenska kronan gentemot andra valutor, och normalt bryr sig Riksbanken inte om den svenska kronans värde.