Introduktion
Att det förekommer empatiluckor är oundvikligt men kan göra oss mindre lyhörda för insikten att elever värdesätter relationerna till de personer i deras närhet som undervisar dem.

När relationerna är positiva blir även utveckling mönstren med tiden positiva. Ett av de förvånande resultaten från Robert Piantas omfattande forskning gäller hur de första elev lärar relationerna påverkar hela skolgången.

Utdrag
Uppföljningsstudier visar att elever som har fördelen att upprätta positiva relationer med lärarna från sin första kontakt med skolsystemet fortsätter att uppvisa sådana fördelar ett decennium senare.

Fördelarna med positiva lärare elevrelationer är bestående och djupgående och tycks följa positiva upptrappning mönster. Positiva relationer skapar goda erfarenheter och goda erfarenheter stödjer positiva relationer.

Ett viktigt skäl till att utveckla närhet och minska konflikt är att bygga upp det förtroende som behövs för merparten av allt lärande.