Innehållsförteckning
Växelströmsmotor & Transformatorn
- Växelströmsmotor:
- Transformatorn:

Utdrag
Växelströmsmotor: En generator kan också fungera som en växelströmsmotor. Om man matar den med växelström să kommer den rörliga delen att rotera.

praktiken har motorn flera spolar och den roterande magneten har flera nord- och sydpoler. I större motorer ersätts permanent magneterna med en elektromagnet som drivs av likström.

---

Transformatorn: I Sverige genereras ungefär hälften av energin vid några få kärnkraftverk och resten vid stora vattenkraftverk i Norrland.

Det innebär att energin máste färdas längt på sin väg till oss. Det finns dock ett hinder mot långa eltransporter. Hemma vill man ha en stor effektutveckling.

Det får man om strömmen eller spänningen är stor. Om spänningen är för hög kommer det att slå blixtar runt ledningar och vägguttag. Alltså måste man ha en stark ström för att lampor och apparater ska fungera.