Introduktion
Ofta är det en fördel för oss om våra odlade växter har andra egenskaper än sina vilda släktingar. Vi vill t.ex. ha välsmakande blad och saftiga rotknölar.

För att få välsmakande växter måste vi kanske acceptera att det är större risk för angrepP av skadedjur, eftersom giftiga och bittra ämnen brukar vara växtens eget försvar mot angripare.

Utdrag
Länge odlade man växter som var anpassade till den lokala miljön. Det är först under de senaste århundradena som växterna har studerats mer systematiskt i syfte att få fram härdigare och mer högproducerande sorter än de traditionella.

Under 1800-talet odlades bättre växtsorter fram genom urval, dvs. bara individer med goda egenskaper fick föröka sig.

I och med återupptäckten av Mendels slutsatser år 1900 kunde arbetet bedrivas mer systematiskt än tidigare. Som exempel kan vi titta på förädlingen av svenskt höstvete.