Introduktion
Jag tror att allting som format mig till den människan jag är idag har att göra med de miljöer, människor samt platser som jag besökt. Man formas efter de miljöer som man växt upp i, besöker samt vardagligen vistas i.

Jag själv har växt upp och bott på samma plats i hela mitt liv, ute på landet i närhet till hav och stränder. Det har format mig på så sätt att jag gillar att vara ute i naturen och ute på havet, mina intressen har sedan formats kring detta.

Människorna som jag träffat i mitt liv, mina föräldrar, syskon, kompisar samt släktingar har också varit med och format mig som människa och hur jag beter mig i olika sammanhang. Mina släktingar har alltid bott i närheten utav mig, det har funnits en närhet.

Detta har format mig och för mig är det därför viktigt med att känna närhet till dom man älskar. Enligt 9:1 på sidan 240 i psykologiboken så identifieras en personlighet som den unika helhet som en persons psykiska funktioner bildar.

Den omfattar den relation vi har till oss själva, som i sedan påverkar omgivningens relation till oss. När vi vill beskriva våran egna personlighet eller någon annans så tar vi oftast upp enskilda egenskaper, till exempel att han/hon är pratsam och energisk.