Muhammed Förmedlaren:

Till skillnad från kristendom, som ser Jesus som Guds son och världens frälsare, ser muslimerna profeten Muhammed som enbart en människa. Detta betonas särskilt tydligt i trosbekännelsen:

»Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud. Enligt islam behövs ingen frälsare, ingen mellanhand mellan Gud och människan.

Innehållsförteckning
Muhammed Förmedlaren:
. . . och förebilden