Villkor för prenumeration för användning av inspio.se

Senast uppdateret den 2. feb. 2023

 

Inspo ApS (Inspio ApS)
 Kochsgade 31D, st.,
5000 Odense C, Denmark
VAT: DK41295678

Allmänt

Inspo ApS tillhandahåller en prenumerationsbaserad onlinetjänst på https://inspio.se. Villkoren gäller mellan den enskilda användaren och Inspo ApS.

Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan Inspo ApS och en fysisk person (nedan kallad ”användare” och ”du”) om tjänsten. Endast personer som är 15 år eller äldre och bosatta i Sverige får ingå ett avtal med Inspo ApS om tjänsten på https://inspio.se.

Dessa villkor utgör tillsammans avtalet mellan Användaren och Inspo ApS.

För att få tillgång till tjänsten måste användaren läsa och acceptera villkoren.

Omfattning av tjänsterna

Tjänsten ger Användaren tillgång till Inspo ApS tjänster som bestäms av beställning.

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten måste användaren registrera ett användarkonto på portalen.

Registrering och användaråtkomst

Användaren ansvarar för att den information som lämnas är korrekt vid registreringstillfället. När användaren registrerar sig får han/hon endast lämna information om sina egna betal- och kreditkort.

Vid registreringen måste användaren ange ett användarnamn och lösenord (nedan kallad ”inloggningsinformation”). Användarens inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av andra om inte annat anges på produkten.

Användaren måste förvara inloggningsinformationen på ett säkert ställe så att andra inte kan få obehörig tillgång till den. Användaren är ansvarig för all användning av sitt användarkonto.

Om Användaren misstänker olaglig användning av Användarens inloggningsuppgifter måste Användaren omedelbart meddela Inspo ApS på info@inspio.se och ändra sitt lösenord.

Behandling av personuppgifter

När du skapar ett inspio-användarkonto och när du använder inspio samlar vi in och behandlar personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Cookie- och sekretesspolicy.

Användarnamn och lösenord

Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt inspio-konto. För att behålla kontrollen över ditt konto och förhindra obehörig åtkomst till kontot måste du behålla kontrollen över de enheter du använder för att komma åt Inspio och inte avslöja lösenordet.

Vi har rätt att när som helst kräva att du ändrar ditt lösenord.

Om du misstänker att en tredje part använder ditt konto måste du omedelbart meddela oss detta, ändra ditt lösenord och logga ut på alla enheter. Om vi har anledning att tro att ditt konto har missbrukats har vi rätt att omedelbart stänga av din tillgång till inspio eller på annat sätt förhindra fortsatt obehörig aktivitet.

Betalning och avgifter

Betalningar och avgifter för användning av tjänsten ska betalas i enlighet med vår aktuella prislista, som kan ses på webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priser, avgifter och andra villkor för användning av Inspio (”prisändring”).

Prisändringar för abonnemang utan bindningstid meddelas via e-post och/eller via ditt användarkonto i inspio minst 30 kalenderdagar innan prisändringen träder i kraft. För abonnemang med en bindningstid gäller de priser som gäller vid köptillfället under bindningstiden. Utan hinder av ovanstående kan prisändringar ske med kortare varsel, även under en bindande period, om våra distributionskostnader och andra kostnader för att göra inspio tillgängligt ökar på grund av förändringar i skatter eller tullar, valutakurser, förändringar i betalningar till tredje part, regeringsbeslut, lagändringar eller förändringar i administrativa bestämmelser, och förutsatt att prisändringen motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte kan acceptera prisändringen har du rätt att säga upp din prenumeration med verkan från och med den dag då prisändringen träder i kraft, förutsatt att inspio har fått meddelande om detta minst tre kalenderdagar innan prisändringen träder i kraft. Prisändringar omfattar även införandet av nya priser.

Om du väljer att uppgradera din prenumeration till ett annat paket med en högre Prenumerationsbetalning kommer den nya Prenumerationsbetalningen att dras från din valda betalningsmetod den dag du väljer att uppgradera din prenumeration och din tidigare betalda Prenumerationsbetalning kommer att minskas proportionellt till den återstående Prenumerationsperioden. Den nya abonnemangsavgiften gäller från och med nästa förfallodag. Om du väljer att nedgradera din prenumeration till ett paket med en lägre prenumerationsbetalning kommer både prisändringen och ändringen av programpaketet att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Ändringar som är klart fördelaktiga för användaren kommer att gälla omedelbart utan någon uppsägningsrätt för användaren.

Ändringar av Inspio och dessa villkor

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra inspio och innehållet på inspio. Därför ger vi inga garantier eller löften om innehållets kvantitet eller kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet och driftskompatibilitet med andra plattformar. Funktioner och innehåll som var tillgängliga på inspio när du startade din prenumeration eller gjorde en engångsbetalning kan därför förändras under din tid som användare. Sådana ändringar kommer att betraktas som rimliga med tanke på inspio’s syfte och karaktär. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. De då gällande villkoren kommer att visas på webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen regelbundet.

Du kommer att underrättas om väsentliga ändringar som är ofördelaktiga för dig eller ändringar som inte överensstämmer med dessa villkor via e-post minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Sådana ändringar kommer att träda i kraft den dag som anges i meddelandet, dock senast 30 kalenderdagar från den dag då meddelandet skickades, såvida inte ändringen beror på potentiella lagöverträdelser, myndighetsbeslut, lagändringar eller force majeure (se nedan). Du kan säga upp din prenumeration med verkan från och med det datum då ändringen träder i kraft om ändringen inte uppenbart är till din fördel och förutsatt att vi har mottagit ditt meddelande om uppsägning minst tre kalenderdagar innan ändringen träder i kraft.

Ytterligare information om betalning

Inspo ApS accepterar onlinebetalningar med Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Betalningen dras från ditt konto först när den fysiska varan har skickats eller den virtuella produkten har skapats, om inte annat har överenskommits eller anges i din beställning.

När du betalar med Visa Electron och Mastercard Debit, som är betalkort, kommer betalningen att reserveras på ditt konto i enlighet med villkoren för ditt kort tills vi drar tillbaka eller avvisar betalningen.

Alla belopp på webbplatsen är inklusive moms.
På webbplatsen används följande valutor för prissättning:
Svenska Kronor (SEK)

Inspo ApS använder en säker betalningsserver som krypterar all information med SSL-protokollet, vilket innebär att dina uppgifter är säkra och inte kan läsas av andra utomstående.

Inspo ApS egen webbplats använder också kryptering med SSL-protokoll.

Priser för prenumeration

Du har två alternativ när du skapar ett medlemskap på inspio.se

Ett månatligt premiumabonnemang till ett fast lågt pris, där beloppet dras av var 30:e dag. (Tills abonnemanget sägs upp eller ändras).

En sexmånaders premiumprenumeration till ett fast lågt pris. Beloppet dras varje halvår (efter 180 dagar) (tills abonnemanget sägs upp eller ändras).

Förfarande för att dra tillbaka en prenumeration

Löpande prenumerationer förnyas den dag då ditt medlemskap löper ut. Den automatiska förnyelsen säkerställer och garanterar att ditt medlemskap inte tar slut. Du kan se hur du har mottagit dina betalningar under din profil när du är inloggad. Förnyelser bokförs som ”inspio.se” på dina kontoutdrag.

Användaren måste betala abonnemanget via de betalningsmedel som Inspo ApS erbjuder på webbplatsen. Användaren förbinder sig att underteckna de nödvändiga dokumenten och att ha tillräckliga medel tillgängliga för betalning via det valda betalningsmedlet på varje betalningsdag.

Din avskedsansökan

Du kan säga upp din prenumeration via ”Mitt konto” på webbplatsen och/eller kontakta Inspo ApS via info@inspio.se.

Din uppsägning kommer att träda i kraft i slutet av den aktuella prenumerationsperioden inom vilken du meddelar oss att du vill säga upp den.

Om du vill avsluta din prenumeration är du fortfarande skyldig att betala för den återstående prenumerationsperioden.

Om du säger upp din prenumeration kommer du att fortsätta att ha tillgång till det material som du har låst upp genom dina nedladdningspoäng.

Observera att ditt användarkonto fortsätter att existera även om du avslutar din prenumeration och att relevanta delar av dessa villkor fortsätter att gälla så länge du har ditt användarkonto hos oss. Om du vill radera ditt användarkonto kan du kontakta info@inspio.se så raderar vi ditt användarkonto för din räkning.

Vår uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta eller avbryta din tillgång till inspio. Om vi avslutar din prenumeration kommer vi att erbjuda dig:

fortsatt tillgång till inspio under återstoden av abonnemangsperioden eller bindningsperioden eller en återbetalning av din senaste abonnemangsbetalning till ett belopp som motsvarar begränsningen eller avstängningen utan förnyelse av din prenumeration; och/eller
tillgång till enskilda tjänster som du redan har köpt via engångsbetalningar för den återstående giltighetsperioden.
Vi har rätt att säga upp din tillgång till inspio med omedelbar verkan och kräva betalning av eventuella utestående prenumerationsbetalningar om du bryter mot villkoren. Om du har ett abonnemang med en bindningstid kan vi kräva att du omedelbart betalar abonnemangsavgiften för den återstående bindningstiden.

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att säga upp din prenumeration inom 14 kalenderdagar från prenumerationsdatumet (”Ångerperiod”), i vilket fall du får full återbetalning. Återbetalningen tar mellan 5-10 arbetsdagar.
Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att du inte har rätt att dra dig ur och få en återbetalning om du börjar använda inspio genom att låsa upp inspio-materialet där under en period av 14 kalenderdagar från mottagandet av en bekräftelse på din prenumeration. Genom att börja använda inspio genom att låsa upp material som du har tillgång till genom din prenumeration godkänner du att leveransen kommer att ske innan ångerfristen har löpt ut och att din rätt att ångra dig upphör.
Om du vill utöva din ångerrätt krävs det att du inte har utnyttjat ditt medlemskap, dvs. att du inte har låst upp och/eller laddat ner något material eller utnyttjat rabatterna. Om du har använt ditt medlemskap aktivt kan du inte utnyttja din 14-dagars returrätt.

Du kan säga upp dig både muntligt och skriftligt. Observera att du måste säga upp din prenumeration innan uppsägningsperioden löper ut. Du kan också utöva din ångerrätt genom att fylla i och skicka in standardformuläret nedan:

Standardformulär för återkallelse

Denna blankett ska fyllas i och skickas tillbaka endast om ångerrätten utövas.

– Till Inspo ApS kundtjänst info@inspio.se
– Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) önskar utöva ångerrätten i samband med mitt/dit (*) köpeavtal med Inspio.
– Beställd den (datum)
– Konsumentens namn (*)
– Konsumentens adress (*)
– Konsumentens namnteckning (*) [endast om innehållet i blanketten meddelas på papper].
– Datum

Konkurrens- och konsumentmyndigheten kan ge dig mer information om ångerrätten och om lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

Kund- och sekretesspolicy

Vi säljer inte vidare personlig information och lämnar inte vidare din personliga information till andra, utan den registreras endast i vår kunddatabas. Du kan när som helst få din information raderad.

För att du ska kunna ingå ett avtal med Inspo ApS behöver vi följande information:
. Namn
. E-postadress

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varorna till dig.

Personuppgifterna registreras hos Inspo ApS och lagras i upp till fem år, varefter uppgifterna raderas.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats ser vi till att detta alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du får information om exakt vilka uppgifter som samlas in och varför.

Inspo ApS direktör och anställda har tillgång till den information som registrerats om dig.

Den personuppgiftsansvarige för Inspo ApS är: Hjalte Lund Skaarup.

Vi lagrar eller överför inte kundinformation krypterat.

Som registrerad användare hos Inspo ApS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att kontrollera vilken information som registrerats om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i detta avseende bör riktas till info@inspio.se.

Cookies
Cookies används på https://inspio.se i syfte att optimera webbplatsen och dess funktionalitet och på så sätt göra besöket så enkelt som möjligt för dig.

Du kan när som helst radera cookies från din dator.

Loggstatistik
Vi använder loggstatistik på https://inspio.se, vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, varifrån de kommer och var på webbplatsen de lämnar osv.

Loggstatistiken används endast för att optimera Inspo ApS webbplats.

Fel

Om du upptäcker ett fel på inspio som inte är ditt fel eller fel av någon som använder ditt konto har du rätt att få felet rättat. Vid godkända klagomål betalar vi alla kostnader för att rätta till felet. Din rätt att hävda att inspio är defekt upphör, i fråga om en prenumeration, en månad efter att din prenumeration har upphört. Om du inte reklamerar felet inom nämnda tidsfrister förlorar du rätten att få felet avhjälpt.

Vi förbehåller oss rätten att kräva att du betalar alla kostnader för att åtgärda fel som uppstått till följd av dina handlingar eller handlingar av någon person som använder ditt abonnemang.

Observera att du bör samarbeta med oss så att vi har möjlighet att avgöra om orsaken till felet ligger i din digitala miljö. Om du inte samarbetar med oss enligt denna punkt är det du som har bevisbördan för att Inspio är bristfällig.

Olaglig användning av inspio

Allt innehåll som är en del av och relaterat till inspio är skyddat av dansk och internationell upphovsrättslagstiftning. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till material och innehåll som ingår i eller är relaterade till inspio ägs eller licensieras av oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad licens att använda dessa rättigheter för personligt och privat bruk (och inte för kommersiella ändamål) och i enlighet med gällande upphovsrättslagar.

Du får inte kringgå eller försöka kringgå vårt säkerhetssystem eller försöka testa, skada eller på annat sätt påverka säkerheten hos inspio, vår webbplats, våra appar, programvaror, hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt ansluten till inspio. Överträdelse av ovanstående kommer alltid att betraktas som ett väsentligt brott mot dessa villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart avbryta eller avsluta din tillgång till inspio eller på annat sätt förhindra fortsatta obehöriga aktiviteter.

Ladda upp ditt eget material/dokument som inspiration

Genom att ladda upp en uppgift, anteckning, rapport etc. samtycker du till att överföra dina rättigheter till dokumentet till Inspo ApS. Inspo Aps har då 100 % äganderätt till det uppladdade materialet. Detta innebär att du inte har rätt att få materialet raderat/fört bort från inspio.se. Om du har några frågor om detta kan du kontakta oss på info@inspio.se.

Det är helt och hållet användarens ansvar att det uppladdade materialet (dokumentet) till inspio är användarens eget material och att användaren är ägare till dokumentet. Dokumentet får därför inte kopieras från andra webbplatser, stjälas, missbrukas osv. eller laddas upp till inspio utan ägarens tillstånd. Användaren bekräftar därmed att han/hon följer dansk och internationell upphovsrättslagstiftning. Detta innebär att användaren samtycker till att betala och bära alla kostnader som inspio kan ådra sig i händelse av en rättegång och/eller stämning för brott mot upphovsrättslagen.

Inspo ApS godkänner inte heller mottagandet av blanka dokument eller andra typer av dokument som strider mot inspio.se:s koncept.

Vårt skadeståndsansvar

Med undantag för vad som krävs enligt lag ger vi inga garantier eller framställningar, uttryckliga eller underförstådda, om inspio’s funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Under inga omständigheter ska vi, våra dotterbolag eller partners vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda inspio eller någon tredjepartstjänst som nås via webbplatsen eller appen.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla oss, alla koncernbolag, våra dotterbolag och partners skadeslösa från alla skador, förluster, anspråk, kostnader och utgifter, inklusive juridiska avgifter, som orsakas av dina handlingar eller som uppstår till följd av brott mot dessa villkor, överträdelse av tillämplig lag, reglering eller tredje parts rättigheter.

Sociala medier

Inspio kan innehålla funktioner som gör det möjligt för dig att dela innehåll från Inspio via sociala medier, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter (”sociala medier”). När du gör det kan information om ditt användarkonto, t.ex. användarnamn, göras tillgänglig för andra användare på sociala medier. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för innehållet i någon delning som sker via sociala medier.

Länkar på webbplatsen

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår genom att följa dessa länkar.

Klagomål

Om du önskar anmäla ett klagomål angående ditt köp vänligen kontakta info@inspio.se. Om vi inte förmår lösa konflikten kan ni skicka klagomålet till konflikthanteringsportalen online, (ec.europa.eu/odr), tillhandahållen av Europeiska kommissionen, om villkoren för ett sådant förslag uppfylls.

Överföring

Dessa villkor gäller endast för enskilda användare och du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part. Genom att acceptera dessa villkor ger du oss rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till en tredje part eller till något annat företag inom koncernen.

Hela avtalet

Dessa villkor tillsammans med vår Cookie- och sekretesspolicy (Cookie- och sekretesspolicy) utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, om ämnet för dessa villkor.

Force Majeure

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig om vår prestation enligt dessa villkor begränsas/förhindras, eller om tillgängligheten och/eller funktionaliteten hos inspio begränsas, förhindras eller fördröjs på grund av lagstiftning, myndighetsbeslut och/eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll.

Bristande tillgång till inspio.se

Inspio kan inte garantera att det alltid kommer att vara möjligt att komma åt inspio.se, eftersom webbplatsen kan vara otillgänglig från tid till annan. Detta kan vara antingen en planerad tillfällig stängning eller ett tekniskt fel, och Inspio kan inte hållas ansvarig för bristande tillgång för användare.

Invaliditet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse inte på något sätt påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor, som ska förbli giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller behöver kontakta oss av någon annan anledning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller skicka ett e-postmeddelande till info@inspio.se.