Undersökning av enzymaktivitet i katalas | Kemi 2

Felkällor och förbättringsmöjligheter Felkällor

Resultaten som framkom med hjälp av metoden var rimliga och stämde väl överens med bakgrundsfaktan som tidigare nämnts. När koncentrationen ökade, ökade även v...


Karakter: Betyg ej specificerat

Ord: 1766

5 Stjerner

Laboration om fosfor i mosse | Kemi

Fosfor är en icke-metall med atomnummer 15 och är en del av kvävegruppen. Fosfor kan inte hittas i fri form i naturen, utan ingår alltid i kemiska föreningar (Pedersen, Elding, Björn och Erlandsson, 2018). Ett exempel kan vara NPK som ä...


Karakter: A

Ord: 1988

5 Stjerner