Spektrofotometrisk bestämning av koppar | Lab Rapport

En Enkrona är silverfärgad men ändå står det att den innehåller koppar. Under denna labb undersöks hur mycket koppar en enkrona egentligen innehåller. För att ta reda på detta behövs lite bakgrundsinformation.

Spektrofotomet...


Karakter: A

Ord: 2823

5 Stjerner

Undersökning av enzymaktivitet i katalas | Kemi 2

Felkällor och förbättringsmöjligheter Felkällor

Resultaten som framkom med hjälp av metoden var rimliga och stämde väl överens med bakgrundsfaktan som tidigare nämnts. När koncentrationen ökade, ökade även v...


Karakter: Betyg ej specificerat

Ord: 1766

5 Stjerner

Laboration om fosfor i mosse | Kemi

Fosfor är en icke-metall med atomnummer 15 och är en del av kvävegruppen. Fosfor kan inte hittas i fri form i naturen, utan ingår alltid i kemiska föreningar (Pedersen, Elding, Björn och Erlandsson, 2018). Ett exempel kan vara NPK som ä...


Karakter: A

Ord: 1988

5 Stjerner