Ny
Den specifika värmekapaciteten för vatten | Labbrapport i kemi

Kemi

Den specifika värmekapaciteten för vatten | Labbrapport i kemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syftet med laborationen är att bestämma den specifika värmekapaciteten för vatten i flytande form. Specifik värmekapacitet är ett...

Ny
Syra bastitering | en neutralisationsreaktion | Uppgift i kemi

Kemi

Syra bastitering | en neutralisationsreaktion | Uppgift i kemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Inledningsvis mättes 10,0 cm3 det vill säga 0,01 dm3 natriumhydroxidlösning (NaOH) med hjälp av en voll- pipett för att få en så...

Ny
Identifiera starka och svaga syror | Labbrapport i Kemi | A i betyg

Kemi

Identifiera starka och svaga syror | Labbrapport i Kemi | A i betyg

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Den största skillnaden mellan en stark och svag syra är hur många vätejoner (protoner) de avger i en vattenlösning.

...

Ny
Bohrs atommodell & absorptions- och emissionsspektra | Uppgift

Kemi

Bohrs atommodell & absorptions- och emissionsspektra | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Förklara de tidigare atommodeller som fanns innan Bohrs atommodell (Thomsons, ‘Plum pudding model’ och vad Ernest Rutherford gj...

Reaktionshastighet | B i betyg

Kemi

Reaktionshastighet | B i betyg

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Reaktionshastigheten uttrycks som substansmängden per tidsenhet. Det som påverkar hur snabb en reaktion kan ske temperaturen, koncent...

Instuderingsfrågor | Elektrokemi | Uppgift i kemi

Kemi

Instuderingsfrågor | Elektrokemi | Uppgift i kemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Jämför ädla och oädla metaller.
De oädla metallerna lämnar gärna ifrån sig elektroner, samtidigt som de ädla metall...

Spektrometrisk bestämning av järn i frukostflingor

Kemi

Spektrometrisk bestämning av järn i frukostflingor

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syftet med laborationen var att bestämma järnhalten i frukostflingor. Detta gjorde vi genom spektrofotometriska mätningar och beräk...

Papperskromatografi | Uppgift

Kemi

Papperskromatografi | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Kromatografi är en del av analytisk kemi. Detta innebär att man kan analysera ett ämne, det vill säga man kan ta reda på vilka ing...

Lågfärgetest | Uppgift

Kemi

Lågfärgetest | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Nationalencyklopedin (2021) beskriver att en jonförening är en kemisk förening med både positiva och negativa joner.

Sustainable clothes | Uppgift

Kemi

Sustainable clothes | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Det finns miljövänliga alternativ på livsmedel, kläder, el, sophantering och med mera. De flesta produkter och tjänster vi produce...