Labbrapport osmos | Biologi 2

Diagrammet visar att när salthalten i den omgivande lösningen är hög så ökar potatisstavarnas vikt. När salthalten är hög minskar den istället. Detta är en indikation på att flödet av vatten över cellmembranen, alltså ...


Karakter: B

Ord: 370

5 Stjerner

Ur-räven | Rävarnas evolution | Biologi 1

Ursprungligen fanns en population av ur-rävar. Inom populationen fanns stor genetisk variation, alltså fanns det en stor variation av egenskaper hos individerna. Ur-rävarna var anpassade till det habitat de levde i och beroende på var i vär...


Karakter: A

Ord: 722

5 Stjerner

Fototaxi hos maggots | Biologi

Fluglarver är ljuskänsliga och de försöker undvika ljus för att göra sig svårare att blir upptäcka av predator, och detta betende gynnar Maggots vilket leder till att chansen för förökning.

Maggotens bettende kom...


Karakter: A

Ord: 848

5 Stjerner

Livsstil och hälsa – Avslutande reflektion

A) I en cigarett finns det tusentals farliga ämnen som sedan sprids ner i lungorna när du röker. Därifrån sprids dom senare till blodet som senare transportera ut detta i dom resterande delarna av kroppen. Nikotinet som finns en cigarett gör s...


Karakter: A

Ord: 1858

5 Stjerner

Biologi lab: Vad påverkas ditt blodsocker av?

GI är en förkortning för Glykemiskt Index som i sin tur är ett mått på hur effektivt olika livsmedel spjälkas i kroppen. Ett livsmedel med högt GI bryts ned snabbt i jämförelse med ett livsmedel som har lågt GI-värde. GI-metoden innebär ...


Karakter: B

Ord: 2911

5 Stjerner

Begreppslista- Ekologi | BiologiEkosystem

Fosforns kretslopp
- Fosfor behövs i fossfolipider, ATP, samt i nukleotider.
- Fosforns kretslopp är enklare än kolets och vattnets då det inte går igenom luften. Men tar mycket längre tid.
- Fosfor kommer ut genom vittri...


Karakter: B

Ord: 1635

5 Stjerner