EU – instuderingsuppgifter | Samhällskunskap

1) Till en början så var huvudsyftet med EU att kunna skapa fred och motverka fler krig efter andra världskriget. Till en stor del handlade det också om att balansera ut stormakten USA och landets enorma makt och inflytande över resterande ...


Karakter: A

Ord: 303

5 Stjerner

Facit instuderingsfrågorna | Samhällsekonomi

Vilka svagheter har det planekonomiska systemet? Försök förklara orsakerna till att systemet misslyckats.

Finns inget som signalerar vad kunderna vill ha. Risken är stor att det blir brist på varor alternativ att det bildas ...


Karakter: B

Ord: 2758

5 Stjerner

Demokratin mellan EU och Sverige | Samhällskunskap

Demokrati tar grund i Antikens Grekland cirka 2500 år sedan, men just då så var det inte denna demokrati som vi känner till idag. Kvinnor, slavar minoriteter med mera hade ingen rösträtt. Tack gud så har inte demokratin samma definition...


Karakter: A

Ord: 2246

5 Stjerner

Samhällsekonomi | Fakta

Samhällsekonomi handlar om hela samhällets ekonomi och det berör hushållens ekonomi, företagens ekonomi, bankers ekonomi och statens offentliga ekonomi. Nationalekonomi kallas det samhällsvetenskapliga ämne som studerar just ett samhä...


Karakter: B

Ord: 2309

5 Stjerner

Samhäll – mänskliga rättigheter – 1138

Trots att de mänskliga rättigheterna finns så fölls de inte i alla länder, de kan vara att fattigdom som stoppar landet från att göra det eller att man helt enkelt vägrar. Jag har valt att skriva om hur de mänskliga rättigheterna ...


Karakter: B

Ord: 1138

5 Stjerner

Demokrati & Diktatur | Samhäll

Jag ska jämföra demokratin Sverige mot diktaturen Nordkorea och ta reda på vad som är likt och vad som skiljer sig. Först ska jag förklara hur ländernas styrelseskick ser ut och längre ner i texten kommer jag att jämföra de.
...


Karakter: A

Ord: 1582

5 Stjerner

Barnkonventionen | Samhäll

Jag har valt att skriva om artikel 28 ifrån barnkonventionen då jag tycker den är extra viktig. Den handlar om att barnets rätt till utbildning. I den står det att alla barn ska få en obligatorisk grundutbildning som ska vara kostnadsfri....


Karakter: A

Ord: 298

5 Stjerner

Bussobservation – linje 1 | Samhälle

För att ta sig fram till jobbet, träffa vänner eller ta sig till skolan behöver de flesta individer ta hjälp av kollektivtrafik nästan varje dag för att kunna transportera sig till sin destination. Inför detta arbetet åkte jag kolle...


Karakter: A

Ord: 1955

5 Stjerner

Hur påverkas individer av fattigdom i Sverige respektive Malawi?

Malawi är en av världens fattigaste länder, men finns de fattiga människor i Sverige? Under detta arbetet kommer jag undersöka fattigdomen i Malawi och jämföra med Sverige och gå in mer på vad för sorts fattigdom det finns inom Sv...


Karakter: A

Ord: 2130

5 Stjerner