Ny
Vad liberaler tycker om socialister skattesyn

Samhällskunskap

Vad liberaler tycker om socialister skattesyn

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Sverige är ett land som för varje dag blir mer socialistiskt och slagord som sekularisering, jämställdhet och kollektivisering anv...

Ny
Frihandel och Protektionism

Samhällskunskap

Frihandel och Protektionism

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Frihandel handlar om att handel inte regleras av regler som försvårar import och export mellan olika länder (kommerskollegium.se, 20...

Ny
Uppsats Konsekvenser av Syrienkonflikten

Samhällskunskap

Uppsats Konsekvenser av Syrienkonflikten

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Sedan 2011, efter övervåldet mot demonstrationer i landet av den syriska regimen, inleddes en konflikt som ledde till ett katastrofal...

Ny
Uppsats Lösningar på klimatkrisen

Samhällskunskap

Uppsats Lösningar på klimatkrisen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Politiker gillar verkligen att diskutera framtiden, de beskriver sitt ideala samhälle för väljarna och hur deras ideologi skapar fel...

Ny
Orsaker och konsekvenser av inbördeskriget i Syrien

Samhällskunskap

Orsaker och konsekvenser av inbördeskriget i Syrien

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Skriv det syriska inbördeskriget och dess bakgrund:
Det syriska inbördeskriget började 2011 som en del av den stora Arabiska...

Ny
Nyhetsvärdering påverkar bilden av verkligheten

Samhällskunskap

Nyhetsvärdering påverkar bilden av verkligheten

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Om någonting sker i Thailand så kommer nyheten att ta en lång tid innan den når oss, alltså den måste översättas först till fl...

Ny
Styrkor och svagheter | Frihandel och Protektionism

Samhällskunskap

Styrkor och svagheter | Frihandel och Protektionism

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Frihandel handlar om att handel inte regleras av regler som försvårar import och export mellan olika länder (kommerskollegium.se, 20...

Ny
Demokrati och Diktatur | Likheter & skillnader

Samhällskunskap

Demokrati och Diktatur | Likheter & skillnader

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Ordet demokrati betyder folkstyre, då folket får vara med och bestämma. Diktatur är motsatsen till demokrati, och betyder envälde ...

Ny
Demokrati & Diktatur | Likheter | Skillnader & Konsekvenser

Samhällskunskap

Demokrati & Diktatur | Likheter | Skillnader & Konsekvenser

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Först och främst kan vi ta upp begreppet demokrati vilket kort benämnt innebär folkstyre, alltså att individer i ett samhälle som...

Ny
Frågor och svar | Sveriges EU medlemskap

Samhällskunskap

Frågor och svar | Sveriges EU medlemskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Vem företräder Sverige i EU?
I Sverige är det regeringen som företräder oss i EU där de förhandlar med 27 andra medle...