Introduktion
En stor fördel med sociala medier är att man lätt kan nå ut till många personer samtidigt.

Det är lätt att sprida nyheter, vilket motverkar förtryck och värnar om vår åsikts och tryckfrihet.

Tack vare sociala medier är information mer lättillgänglig för oss, och skapar fler möjligheter för oss att kunna bilda en uppfattning om vad vi tycker och tänker.

Det ger oss också en uppfattning om vad som händer i världen, vi får veta det så väldigt mycket fortare än vad vi fick förr i tiden, då allt gick via ryktesväg eller med brev.

Nu får vi informationen bara några minuter efter det händer (detta beror också på dagordningsteorin, vad vi egentligen får ta del av).

När det går via rykten kan dessa ändras väldigt mycket på vägen, men nu får alla i stort sett samma information om man utgår från samma källa.

Dock kan också artiklar osv. vara missledande och ge oss en falsk bild av hur det verkligen är, och därför är det viktigt att alltid vara källkritisk och fundera på om faktan vi tar del av verkligen är sann.

Precis som ryktesspridningen kan media också säga olika saker beroende på vilken källa man väljer.

Sociala medier är ibland bra på att bara visa ett perspektiv på saker och ting.

Ibland får vi bara veta t.ex att ett gäng har gett sig på ett annat och dödat en person, men vi får inte veta motivet bakom.

I själva verket kanske det ena gänget provocerat och utsatt det andra länge, i form av hot och våld, som sedan steg för steg lett fram till en stor sammandrabbning när gänget fått nog.

Kanske var det i själva verket en olyckshändelse som media förstorat upp för att få bra rubriker?

Kanske var det egentligen rent självförsvar? Ofta vill man ha någon som är skyldig, någon man kan skylla på och peka ut, men ingenting är svart eller vitt.

Man kan se ett liknande fenomen vid t.ex kändisintervjuer. Efter intervjun kan personen som skrivit ihop intervjun ändrat lite ord och formulerat om meningen på ett annat sätt.

Den kan också ha plockat ut enskilda meningar ur ett sammanhang vilket kan få effekten att personen framstår att ha en en annan åsikt och poäng än vad den faktiskt hade.

Detta kan bli en kris för personen i fråga, och det blir svårt att ta sig ur situationen eftersom att många köper allt de läser i artikeln.

Därför kan även denna fria information vara lite farlig, eftersom den kan påverka vad vi tycker så snabbt och starkt. Många bara köper vad dom läser och tror på det direkt.

Innehållsförteckning
Information
Reklam
Normer
Mobbning
Slutsats/sammanfattning

Utdrag
Summa summarum anser jag att fördelarna väger över nackdelarna i den här frågan.

Sociala medier är en så pass stor tillgång att det vore fel att ta bort dem.

Nackdelarna som mobbning och samhällsideal som får folk att må dåligt är absolut oacceptabelt, men människor har fått upp ögonen för detta problem och det blir bättre och bättre.

Insatser görs för att minska problemet hela tiden, och det går framåt, och man jobbar helt enkelt för en lösning och ett bättre klimat på nätet i nuläget.

Jag tycker att man ska ta bort sidor som är hårt drabbade av nätmobbning, då man iallafall måste ta ansvar för vad som händer på sociala medier trots att man har kvar dem i stort, och vidtar åtgärder som till exempel att man informerar unga om nätmobbning mer och vart man kan vända sig.

Det gör att dom blir tryggare och att de helt enkelt får veta hur man uppför sig online.

Likaså med normer håller det på att ske en stor förändring och redan idag kan vi se reklamer som innehåller normbrytande material.

Ansvaret ligger hos de vuxna i samhället för att det är dem som uppfostrar barnen i hur man beter sig på nätet, och det är dem som publicerar dessa reklamer som är väldigt “inside the box”, det är där ifrån alla signaler kommer .

Det finns inget som skulle kunna ersätta sociala medier på ett mer tryggt/bättre sätt, och man får alltså ta tag i de problemen som finns och lösa dem successivt.

Därför behöver det satsas mer pengar på att informera och förbättra situationen bland yngre på nätet, för det som förekommer är oacceptabelt och måste upphöra då det kan kosta människoliv.

Dock skulle det kunna kosta fler liv om vi inte hade kvar sociala medier, då vi inte skulle få viktig information om saker som hänt och vi ska “akta” oss för, men vi skulle också bli mer sårbara för förtryck och liknande.

Sociala medier hjälper oss att se samband mellan vad som har hänt i världen och vad som t.ex händer i vårt eget land, eftersom att vi får höra det så mycket kan vi tidigt se varningstecken, liknande situationer och sätta stopp för det.

Sociala medier är där vi människor samlar våra åsikter (till stor del) och när vi är många är vi starka.

Jag tycker det är ovärderligt att kunna påverka politiker på en hög nivå utan att själv ha en betydande makt i samhällsfrågor.

Sociala medier är i nuläget en garanti för vår framtida uttrycksfrihet och demokrati, då det gör det mycket svårare för en diktator att tysta våra åsikter, då de är så spridda överallt och vi är så pass vana vid den friheten.

Tack vare sociala medier skulle det vara mycket svårare att genomföra. Jag tycker att människor ska ha rätt till att kunna uttrycka sig, och då är sociala medier en utmärkt plats.

Man får inte glömma att nätet också erbjuder mycket hjälp till människor som mår dåligt, då man kan få hjälp och chatta med någon vuxen då man behöver det, som i fråga om familjeproblem osv.

Det minskar även arbetslösheten då medierna också skapar arbeten, vilket är ett samhällsproblem, och det är också en stor källa till kreativitet och att hitta likasinnade.

Min åsikt är att sociala medier löser fler samhällsproblem än vad de skapar.

Jag tycker också att man ska införa någon slags förändring, kanske i form av en lag, som värnar om människors privatliv och som säger vad som är lagligt att till exempel lägga upp om någon, vart man får följa efter den och så vidare, strängare än vad den är nu.

Vem dom än är, ska man ha rätt till sitt eget privatliv så att man inte uppnår den här effekten med ett slutnare samhälle.

Sociala medier ska alltså vara kvar, men man ska däremot jobba vidare med dem så att de blir en bättre plats för unga och offentliga personer.