Matte 4 | Kurs Prov

Matematik

Matte 4 | Kurs Prov

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

a) Skriv talet på formen z = a + ib

Korrekt svar: z = 4 - 3i (1E) poäng

b) Skriv talet på polär form<...